PER QUÈ APAREIX EN EL REBUT DE LA MEVA PRESTACIÓ PER DESOCUPACIÓ UN COBRAMENT INDEGUT?

Si en el rebut de la seva prestació per desocupació apareix un cobrament indegut, es deu al fet que en algun moment ha cobrat una prestació (o subsidi) sense tenir dret, per donar-se alguna causa de suspensió, extinció o revisió d'aquesta prestació.

No obstant això, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) li notifica l'existència de cobrament indegut abans de procedir a la compensació del mateix en el rebut de la seva prestació.