QUÈ ÉS EL DESISTIMENT DE LA SOL·LICITUD I LA RENÚNCIA A LA PRESTACIÓ?

Amb el desistiment de la sol·licitud de la prestació, aquesta es té per no presentada. Podrà desistir mentre el procediment no hagi conclòs, és a dir, abans que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) resolgui aprovant, denegant o arxivant la seva sol·licitud de la prestació.

Podrà presentar el desistiment de la sol·licitud a través de la Seu Electrònica, si disposa de certificat digital, o presencialment en l'oficina de prestacions, sol·licitant cita prèvia per telèfon o a través de la Seu Electrònica..

El desistiment de la sol·licitud es resoldrà favorablement pel SEPE després de comprovar que la sol·licitud no està resolta. Al costat de la resolució, se li podrà retornar també la documentació que va presentar amb la sol·licitud.

Solament podrà presentar la renúncia a una prestació ja aprovada i suposa l'extinció d'aquesta prestació. No s'admetria la renúncia si s'hagués iniciat un procés de suspensió de la prestació per qualsevol causa, si sobre aquesta prestació s'apliqués una retenció judicial o embargament, o si tingués cobraments indeguts amb el SEPE.