PUC COBRAR ATUR I SIGNAR UN CONTRACTE MERCANTIL QUE NO COTITZA A LA SEGURETAT SOCIAL I ES RETRIBUEIX SOLAMENT MITJANÇANT COMISSIONS?

No és compatible, ja que les prestacions i subsidis per desocupació són incompatibles amb el treball per compte propi, encara que la seva realització no impliqui donar-se d'alta obligatòriament en algun dels règims de la Seguretat Social, i independentment de la quantia de les retribucions.