COBRO SUBSIDI DE MAJOR D'ANUS, 55 DEIXÉS DE COBRAR-HO QUAN COMPLEIXI L'EDAT PER JUBILAR-ME ANTICIPADAMENT?

Si està cobrant el subsidi de majors d'anys 55 i compleix l'edat per jubilar-se anticipadament, d'ofici es va a modificar la durada del seu subsidi perquè tingui la possibilitat de seguir cobrant-ho fins que compleixi l'edat ordinària de jubilació.