QUINES DADES DE CONTACTE SÓN IMPORTANTS PER A L'ENVIAMENT DE DADES A TRAVÉS DE CERTIFIC@2? COM ES PODEN MODIFICAR?

Per a la correcta comunicació entre l'empresa i el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), són de vital importància el telèfon i l'adreça de correu electrònic, ja que totes les notificacions dels resultats dels enviaments realitzats es faran en l'adreça de correu electrònic que figuri en la base de dades de l'aplicació Certific@2 corresponent a l'usuari o usuària que va entrar en l'aplicació i va realitzar l'enviament de cadascun dels fitxers de comunicació.

Dins de l'aplicació Certific@2, en el menú principal, apareix l'opció “Modificació de dades de contacte”, a través de la qual podrà modificar l'adreça de correu electrònic en la qual vol rebre el resultat de les comunicacions que hagi realitzat.

Sempre que accedeixi, podrà confirmar les seves dades de contacte, o bé modificar-los en cas que no siguin correctes.