A LA WEB DEL SEPE, QUINS TIPUS D'USUARIS ES PODEN UTILITZAR?

Els tipus d'usuaris que es poden utilitzar a la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) són:

  1. Per a accés a Certific@2 (empreses): Poden ser de dos tipus:
  • Usuari principal (o autoritzat): els específics d'empreses, que es corresponen amb els CIF o NIF autoritzats en l'aplicació Contrat@2.
  • Usuari associat: qualsevol amb autorització de dues o més empreses per gestionar les seves comunicacions.
  1.  
  2. Per a accés a la Web del SEPE: Qualsevol ciutadà, ciutadana o empresa que es doni d'alta a si mateix a través de la Web; solament tindrà accés al punt de trobada. Aquest usuari no és vàlid per accedir a Certific@2.