PER ACCEDIR AL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, EL FILL O LA FILLA DE LA MEVA PARELLA, AMB QUI CONVISC, ES TÉ EN COMPTE?

Per accedir al subsidi per desocupació, en el cas de matrimoni, el fill o la filla del seu cònjuge s'integra en la seva unitat de convivència i podrà al·legar-se com a càrrega, sempre que sigui menor d'anys 26 o major amb discapacitat o menor d'anys 18 en acolliment i compleixi el requisit de manca de rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), (quanties per aquest any).

Però si es tracta d'una parella de fet, el fill o filla de la seva parella no podrà al·legar-se com a càrrega ni podran tenir-se en compte els seus ingressos als afectes de determinar si vostè té responsabilitats familiars.

Més informació en: "Responsabilitats familiars".

Pot sol·licitar el subsidi:

  • Presencialment: en l'oficina de prestacions que li correspongui segons el seu domicili, prèvia petició de cita en Internet o trucant per telèfon .
  •  A través de la Web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i sempre que disposi de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.