SÓC PERSONA EMIGRANT QUE HA RETORNAT A ESPANYA

Si vostè és persona emigrant que ha retornat, pot accedir a alguna de les prestacions següents, sempre que reuneixi els seus requisits.

 

  • El Subsidi per desocupació és una prestació assistencial i té com a objecte complementar la protecció per desocupació.

    Poden sol·licitar aquest subsidi els espanyols que hagin treballat a l'estranger, excepte els quals ho van fer als països pertanyents a l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa.

  • Són ajudes destinades a atendre les situacions de necessitat dels espanyols retornats, per les despeses extraordinàries derivades del fet de la tornada, quan s'acrediti insuficiència de recursos al moment de sol·licitud de l'ajuda.