PRÒRROGA 2019 ALS PLANES DE TREBALL DELS CENTRES DE REFERÈNCIA NACIONAL

El Butlletí Oficial de l'Estat BOE va publicar el 29 de desembre de 2018 dotze Addendes als Convenis entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació i Formació Professional i diverses Comunitats Autònomes (Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja, Madrid, Regió de Múrcia), així com amb altres entitats públiques (EOI/Red.es i INAEM) per a la realització d'accions de Planes de Treball de Centres de Referència Nacional. Aquests convenis, subscrits a la fi de 2017 i l'entrada dels quals en vigor es va produir en el primer semestre de 2018, s'han prorrogat per ampliar el termini de realització de les accions contemplades en els mateixos, després de la finalització del període inicial de vigència dels convenis el 31 de desembre de 2018, i estan en vigor des de l'1 de gener de 2019.

Per Acord de Consell de Ministres de 22 de setembre de 2017, s'han signat 14 convenis dels Planes de Treball 2017-2018 de 23 CRN entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les Comunitats Autònomes d'Aragó, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Regió de Múrcia, dues amb la Comunitat Foral de Navarra, La Rioja, Comunitat Valenciana, l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música i amb la Fundació EOI (Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat) i Red.es (Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital).

Comunitat Autònoma d'Aragó

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Autònoma d'Aragó, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional de producció fotogràfica i audiovisual en l'àmbit de la formació professional. Addenda Aragó .

Comunitat Autònoma de Cantàbria

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017/2018 del Centre de Referència Nacional d'Electrònica i instal·lacions elèctriques en l'àmbit de la formació professional. Addenda Cantàbria .

Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa, per a la realització d'accions dels Planes de Treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional de vins i olis i del Centre de Referència Nacional d'energia elèctrica, aigua i gas en l'àmbit de la formació professional. Addenda Castella-la Manxa.

Comunitat Autònoma de Castella i Lleó

Planes de Treball 2017-2018 del Servei Públic d'Ocupació de Castella i Lleó, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017/2018 del Centre de Referència Nacional d'indústries cárnicas, làctiques, panificables i diverses, del Centre de Referència Nacional d'activitats culturals i recreatives i del Centre de Referència Nacional d'electromecànica i carrosseria en l'àmbit de la formació professional. Addenda Castella i Lleó.

Comunitat Autònoma d'Extremadura

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017/2018 del Centre de Referència Nacional d'Agricultura i del Centre de Referència Nacional d'Agroturismo en l'àmbit de la formació professional. Addenda Extremadura.

Comunitat Autònoma de Galícia

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Autònoma de Galícia, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017/2018 del Centre de Referència Nacional de pesca i navegació en l'àmbit de la formació professional. Addenda Galícia.

Comunitat Autònoma de La Rioja

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Autònoma de La Rioja, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional de sistemes informàtics i telemàtica en l'àmbit de la formació professional. Addenda La Rioja.

Comunitat de Madrid

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat de Madrid, per a la realització d'accions dels plans de treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional d'Edificació i obra civil, del Centre de Referència Nacional de Fred i climatització, del Centre de Referència Nacional de Desenvolupament informàtic i comunicacions, del Centre de Referència Nacional de Màquines electromecàniques i del Centre de Referència Nacional d'Administració, assegurances i finances en l'àmbit de la formació professional. Addenda Madrid.

Comunitat Autònoma de Múrcia

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, per a la realització d'accions dels Planes de Treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional de conserves vegetals i del Centre de Referència Nacional de ramaderia en l'àmbit de la formació professional. Addenda Regió de Múrcia.

Comunitat Foral de Navarra

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Foral de Navarra, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017/2018 del Centre de Referència Nacional d'Energies renovables en l'àmbit de la formació professional.

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Foral de Navarra, per a la realització d'accions del Pla de treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional de serveis, productes i atenció sanitària en l'àmbit de la formació professional.

Comunitat Autònoma de la Comunitat Valenciana

Planes de Treball 2017-2018 de la Comunitat Valenciana, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional de transformació i instal·lació de fusta i suro en l'àmbit de la formació professional. Addenda Comunitat Valenciana.

Ministeris

Planes de Treball 2017-2018 de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017-2018, del Centre de Referència Nacional d'Espectacles en viu, en l'àmbit de la formació professional. Addenda Arts Escèniques i la Música.

Planes de Treball 2017-2018 de l'Entitat Pública Empresarial Red.es i la Fundació EOI, per a la realització d'accions del Pla de Treball 2017-2018 del Centre de Referència Nacional de comerç electrònic i màrqueting digital en l'àmbit de la formació professional. Addenda EOI Red.es.