QUÈ SÓN ELS CENTRES DE REFERÈNCIA NACIONAL?

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny , de les qualificacions i de la formació professional, va establir que "la innovació i experimentació en matèria de formació professional es desenvoluparà a través d'una xarxa de centres de referència nacional, amb implantació en totes les comunitats autònomes, especialitzats en els diferents sectors productius.” El Reial decret 229/2008, de 15 de febrer , pel qual es regulen els centres de referència nacional en l'àmbit de la formació professional, desplega el que disposa aquesta llei i estableix, entre altres aspectes, les finalitats, les funcions, el funcionament, el finançament d'aquests centres, etc., així com la creació, la qualificació i la titularitat de la Xarxa de Centres de Referència Nacional en l'àmbit de la formació professional.

Es tracta de centres d'innovació i experimentació que actuen com una institució al servei dels sistemes de formació professional per facilitar la seva competitivitat i qualitat i també per donar resposta als canvis en la demanda de qualificació dels sectors productius. Es caracteritzen per programar i executar actuacions de caire innovador, experimental i formatiu en matèria de formació per a l'ocupació, en l'àmbit del sector productiu que tinguin assignat, de manera que serveixin de referent per al conjunt del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional per al desenvolupament de la formació professional.

Funcions

Entre les seves funcions hi ha l'anàlisi de noves tendències formatives, la seva experimentació i posada en pràctica i la promoció de xarxes, tant amb organitzacions empresarials i sindicals com amb universitats i centres tecnològics, amb la finalitat de ser capdavanters, cada un, en un sector productiu relacionat amb les famílies i àrees professionals del Catàleg nacional de qualificacions professionals. Per complir aquest objectiu, adoptaran les mesures, els projectes i els programes precisos per atendre les necessitats dels sectors emergents i innovadors i aconseguir així una formació professional més competitiva que respongui als canvis productius que demana el mercat de treball.

Col·lectius

Els Centres de Referència Nacional poden incloure accions formatives adreçades a estudiants, treballadors ocupats, aturats, empresaris, formadors i professors, relacionades amb la innovació i l'experimentació en formació professional i vinculades al Catàleg nacional de qualificacions professionals.

Beques i ajuts a aturats

Els cursos d'àmbit nacional van adreçats prioritàriament a treballadors aturats que exerceixin o hagin d'exercir les seves activitats professionals ajustades a les necessitats que demana el mercat de treball, els quals poden rebre ajuts i beques segons el que disposen l'Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, i la Resolució del Servei Públic d'Ocupació Estatal de 18 de novembre de 2008.

Finançament

L'Administració General de l'Estat finança les activitats i signa anualment un pla de treball en què s'acorden les accions d'àmbit nacional entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i les comunitats autònomes, basades en els objectius prioritaris i estratègics establerts en el Pla d'actuació plurianual de la xarxa, acordat en el Consell General de la Formació Professional.

Xarxa de Centres de Referència Nacional

La xarxa nacional està formada per 52 Centres de Referència Nacional, 48 en diferents CC.AA i 4 de Departaments Ministerials. N'hi ha almenys un en cada comunitat autònoma i donen cobertura a totes les famílies professionals en les quals s'estructura el Catàleg nacional de qualificacions professionals, inclosos tots els sectors productius. Actualment hi ha 25 Centres de Referència nacional, qualificats per Reial Decret, d'una xarxa que es completarà fins a 52 CRN, proposats pel Ministeri de Treball, Immigració i Seguretat Social i el Ministeri d'Educació i Formació Professional al Consell General de Formació Professional.

Directori de centres que formen la Xarxa.

En aquest enllaç trobareu el directori de centres que formen la Xarxa.

 •  CCAA/Mº DENOMINACIÓN CRN NOMBRE CENTRO Real decreto de calificación
  Andalucía Centro de Referencia Nacional  de Piedra Natural Escuela del Mármol de Fines Real Decreto 503/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la Escuela del Mármol de Fines, Almería, en el área profesional de piedra natural, de la familia profesional Industrias Extractivas, en el ámbito de la formación profesional.
  Andalucía Centro de Refencia Nacional de Joyería Escuela de Joyería de Córdoba Real Decreto 504/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la Escuela de Joyería de Córdoba, en el área profesional de Joyería y Orfebrería, de la familia profesional Artes y Artesanías, en el ámbito de la formación profesional.
  Andalucía Centro de Referencia Nacional de Producción, Carpintería y Mueble Escuela de Madera de Encinas Reales Real Decreto 505/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la Escuela de Madera de Encinas Reales, Córdoba, en el área profesional de Producción, Carpintería y Mueble, de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, en el ámbito de la formación profesional.
  Andalucía Centro de Referencia Nacional de Artesanía Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín Real Decreto 502/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín, en las áreas profesionales de Artesanía Tradicional, Recuperación, Reparación y Mantenimiento Artísticos, Fabricación y Mantenimiento de Instrumentos Musicales, y Vidrio y Cerámica Artesanal, de la familia profesional Artes y Artesanías en el ámbito de la formación profesional.
  Aragón Centro de Referencia Nacional de Producción fotográfica y audiovisual Centro de Tecnologías Avanzadas (CTA) Real Decreto 67/2015, de 6 de febrero, por el que se califica como CRN al Centro Nacional de FPO de Tecnologías Avanzadas de Zaragoza, en el área profesional Producción Audiovisual y en el área profesional Producciones Fotográficas de la familia profesional Imagen y Sonido, en el ámbito de la formación profesional.
  Aragón Centro de Referencia Nacional de  Logística Comercial y Gestión del Transporte CiFPA- Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón Real Decreto 39/2019, de 1 de febrero, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación para la Formación Profesional de Aragón, en el área profesional Logística Comercial y Gestión del Transporte de la familia profesional Comercio y Marketing, en el ámbito de la formación profesional.
  Baleares Centro de Referencia Nacional  de Atención Social Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre Real Decreto 506/2019, de 30 de agosto, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre, en el área profesional de Atención Social de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en el ámbito de la formación profesional.
  Canarias Centro de Referencia nacional de Jardinería Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos Real Decreto 507/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos, en el área profesional de jardinería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.
  Cataluña Centro de Referencia Nacional de Artes Gráficas Centro de Innovación y Formación para el Empleo de L’Hospitalet Real Decreto 508/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación y Formación para el Empleo de L’Hospitalet, Barcelona, en la familia profesional completa Artes Gráficas en sus correspondientes áreas profesionales, en el ámbito de la formación profesional.
  Cataluña Centro de Referencia Nacional de Operaciones Mecánicas Centro de Innovación y Formación Profesional para el Empleo de Sant Feliu de Llobregat Real Decreto 509/2019, de 30 de agosto, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional el Centro de Innovación y Formación Profesional para el Empleo de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, en el área profesional de Operaciones Mecánicas de la familia profesional de Fabricación Mecánica en el ámbito de la formación profesional.
  Cantabria Centro de Referencia Nacional de  Electrónica e Instalaciones Eléctricas Centro de Investigación y Formación en Electricidad y Electrónica (CIFEE) de Torrelavega Real Decreto 873/2015, de 2 de octubre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Investigación y Formación en Electricidad y Electrónica de Torrelavega, en el área profesional Instalaciones Eléctricas, en el área profesional Instalaciones de Telecomunicación y en el área profesional Equipos Electrónicos de la familia profesional Electricidad y Electrónica, en el ámbito de la formación profesional.
  Castilla-La Mancha Centro de Referencia Nacional de Vinos y aceites Centro de Referencia Nacional de Vinos y Aceites de Ciudad Real Real Decreto 876/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Ciudad Real, en el área profesional Bebidas y en el área profesional Aceites y Grasas de la familia profesional Industrias Alimentarias y al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Guadalajara, en el área profesional Energía Eléctrica, en el área profesional Agua y en el área profesional Gas de la familia profesional Energía y Agua, en el ámbito de la formación profesional.
  Castilla-La Mancha Centro de Referencia Nacional de Energía eléctrica, agua y gas CEAGU - Centro de Referencia Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara Real Decreto 876/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Ciudad Real, en el área profesional Bebidas y en el área profesional Aceites y Grasas de la familia profesional Industrias Alimentarias y al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Guadalajara, en el área profesional Energía Eléctrica, en el área profesional Agua y en el área profesional Gas de la familia profesional Energía y Agua, en el ámbito de la formación profesional.
  Castilla y León Centro de Referencia Nacional de Industrias cárnicas, lácteas y panificables Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de Cárnicas, Lácteos, Panadería, Pastelería, Confitería y Molinería y de Alimentos diversos en el ámbito de la Formación Profesional (Salamanca) Real Decreto 868/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional tres Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de la formación profesional.
  Castilla y León Centro de Referencia Nacional de Actividades culturales y recreativas Centro de Referencia Nacional en el área profesional de Actividades Culturales y Recreativas en el ámbito de la Formación Profesional (El Espinar-Segovia) Real Decreto 868/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional tres Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de la formación profesional.
  Castilla y León Centro de Referencia Nacional de Electromecánica y carrocería de vehículos Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de Electromecánica de Vehículos y Carrocería de Vehículos en el ámbito de la Formación Profesional (Valladolid) Real Decreto 868/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional tres Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional de la Comunidad de Castilla y León, en el ámbito de la formación profesional.
  Extremadura Centro de Referencia Nacional de Agricultura Centro de Referencia Nacional de Agricultura - Don Benito Real Decreto 551/2014, de 27 de junio, por el que se califican como CRN a la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en el área profesional Agroturismo de la familia profesional Hostelería y turismo, y al CNFPO de Don Benito, en el área profesional Agricultura de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.
  Extremadura Centro de Referencia Nacional de Agroturismo Escuela Superior Hostelería y Agroturismo de Extremadura Real Decreto 551/2014, de 27 de junio, por el que se califican como CRN a la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, en el área profesional Agroturismo de la familia profesional Hostelería y turismo, y al CNFPO de Don Benito, en el área profesional Agricultura de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.
  Galicia Centro de Referencia Nacional de Pesca y navegación  Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico Real Decreto 869/2015, de 2 de octubre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlántico de Vigo, en el área profesional Pesca y Navegación de la familia profesional Marítimo-Pesquera, en el ámbito de la formación profesional.
  La Rioja CRN de Sistemas informáticos y telemática Centro de Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja Think-TIC Real Decreto 874/2015, de 2 de octubre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro Nacional de Formación en Nuevas Tecnologías de La Rioja, en el área profesional Sistemas y Telemática de la familia profesional Informática y Comunicaciones, en el ámbito de la formación profesional.
  Madrid Centro de Referencia Nacional de Edificación y obra civil  Centro de Formación en Edificación y Obra Civil Real Decreto 870/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional cuatro Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional y se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral, todos ellos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la formación profesional.
  Madrid Centro de Referencia Nacional de Máquinas electromecánicas  Centro de Formación en Electricidad, Electrónica y Aeronáutica Real Decreto 870/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional cuatro Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional y se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral, todos ellos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la formación profesional.
  Madrid Centro de Referencia Nacional de Desarrollo informático y  comunicaciones  CFTIC - Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Real Decreto 870/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional cuatro Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional y se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral, todos ellos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la formación profesional.
  Madrid Centro de Referencia Nacional de Frío y climatización Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la Climatización Real Decreto 870/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional cuatro Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional y se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral, todos ellos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la formación profesional.
  Madrid Centro de Referencia Nacional de Administración, seguros y finanzas Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas Real Decreto 870/2015, de 2 de octubre, por el que se califican como Centros de Referencia Nacional cuatro Centros Nacionales de Formación Profesional Ocupacional y se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro de Formación en Administración, Seguros y Finanzas de Fuencarral, todos ellos de la Comunidad de Madrid, en el ámbito de la formación profesional.
  Mº de Educación, Cultura y Deporte Centro de Referencia Nacional  de Espectáculos en vivo Centro de Tecnologías del Espectáculo Real Decreto 992/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como CRN al Centro de Tecnología del Espectáculo, perteneciente al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en el área profesional Espectáculos en vivo de la familia profesional Imagen y sonido, en el ámbito de la formación profesional.
  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y Marketing digital EOI - Escuela de Organización Industrial / Red.es Real Decreto 991/2014, de 28 de noviembre, por el que se califica como CRN a la Escuela de Organización Industrial de la Fundación EOI, en colaboración con la Entidad Pública Empresarial Red.es, en las áreas profesionales de Marketing y relaciones públicas y Compraventa de la familia profesional Comercio y marketing, en el ámbito de la formación profesional.
  Murcia Centro de Referencia Nacional de Ganadería CIFEA de Lorca - Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca Real Decreto 871/2015, de 2 de octubre, por el que se crean como Centros de Referencia Nacional el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura en el área profesional Conservas Vegetales de la familia profesional Industrias Alimentarias y el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca en el área profesional Ganadería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.
  Murcia Centro de Referencia Nacional de Conservas vegetales  CIFEA de Molina de Segura - Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura Real Decreto 871/2015, de 2 de octubre, por el que se crean como Centros de Referencia Nacional el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Molina de Segura en el área profesional Conservas Vegetales de la familia profesional Industrias Alimentarias y el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias de Lorca en el área profesional Ganadería de la familia profesional Agraria, en el ámbito de la formación profesional.
  Murcia Centro de Referencia Nacional de Química Centro de Referencia Nacional de Química de Cartagena Real Decreto 73/2017, de 10 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena en el área profesional Proceso Químico, en el área profesional Farmaquímica, en el área profesional Pasta, Papel y Cartón y en el área profesional Transformación de Polímeros de la familia profesional Química, en el ámbito de la formación profesional.  
  Navarra Centro de Referencia Nacional de Energías renovables CENIFER - Formación en Energías renovables Real Decreto 68/2015, de 6 de febrero, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Imarcoain de Energías Renovables «Cenifer», en el área profesional Energías Renovables y en el área profesional Eficiencia Energética de la familia profesional Energía y Agua, en el ámbito de la formación profesional. (BOE 7/2/15).
  Navarra Centro de Referencia Nacional de Servicios, productos y atención sanitaria Centro Integrado de FP Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra Real Decreto 875/2015, de 2 de octubre, por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro Integrado Escuela Sanitaria Técnico Profesional de Navarra, en el área profesional Servicios y Productos Sanitarios y en el área profesional Atención Sanitaria de la familia profesional de Sanidad, en el ámbito de la formación profesional. BOE Nº 249 17 octubre 2015 Información Legislativa Nº 747 16-31 OCTUBRE 2015
  Valencia Centro de Referencia Nacional de Transformación  e instalación de madera y corcho  Centro LABORA Formació de Paterna Real Decreto 872/2015, de 2 de octubre, por el que se califica como Centro de Referencia Nacional al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Paterna en el área profesional Instalación y Amueblamiento y en el área profesional Transformación de Madera y Corcho de la familia profesional Madera, Mueble y Corcho, en el ámbito de la formación profesional.