QUÈ ÉS EL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

Formació Professional per a l'Ocupació

El sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral té per finalitat impulsar i realitzar una formació que contribueixi al desenvolupament personal i professional de les persones treballadores (ocupades i aturades), millorant la seva ocupabilitat i la seva  promoció en el treball. Aquesta formació respon a les necessitats del mercat laboral i està orientada a la millora de la competitivitat empresarial.

Inclou diferents iniciatives i programes de formació que es desenvolupen en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació, a través del Servei Públic d'Ocupació Estatal i dels Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes.

Classificació de les iniciatives i programes de formació:

Formació programada per les empreses per als seus treballadors.

Oferta formativa per a treballadors ocupats:

 • Programes de formació sectorials.
 • Programes de formació transversals.
 • Programes de qualificació i reconeixement professional.

Oferta formativa per a treballadors aturats:

 • Programes dirigits a cobrir les necessitats detectades pels Serveis Públics d'Ocupació.
 • Programes específics de formació.
 • Programes formatius amb compromisos de contractació.

Altres iniciatives de formació professional per a l'ocupació:

 • Permisos individuals de formació.
 • Formació en alternança amb l'ocupació.
 • Formació d'iniciativa privada per a l'obtenció de certificats de professionalitat.
 • Formació de les persones en situació de privació de llibertat.
 • Formació dels militars de tropa i marinería.
 • Formació dels empleats públics.