ATENCIÓ PRESENCIAL

La atención presencial se puede realizar o bien a través del servicio de cita previa o mediante la presentación de los documentos pertinentes en el Registro Electrónico General.

Cita prèvia:

En les oficines de prestacions atendrem les seves sol·licituds d'informació i reconeixement de prestacions per desocupació. En les oficines de Ceuta i Melilla es presten, a més, els serveis relacionats amb la intermediació laboral, la formació per a l'ocupació i altres polítiques actives d'ocupació. Per ser atès de manera presencial haurà de disposar de cita prèvia, que podrà sol·licitar a través del servei telefònic de cita prèvia o via telemàtica a la nostra Seu electrònica.

Registre electrònic:

Cada Administració disposarà d'un Registre Electrònic General, en el qual es farà el corresponent seient de tot document que sigui presentat o que es rebi en qualsevol òrgan administratiu, Organisme públic o Entitat vinculat o dependent a aquests. També es podran anotar en el mateix, la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. El Registre Electrònic General de cada Administració funcionarà com un portal que facilitarà l'accés als registres electrònics de cada Organisme. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions Públiques es poden presentar en el registre electrònic de l'Administració o Organisme al que es dirigeixin, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels quals es refereix l'article 2.1.; en les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi; en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger; en les oficines d'assistència en matèria de registres; en qualsevol un altre que estableixin les disposicions vigents.