ATENCIÓ PRESENCIAL

L'atenció presencial es pot fer a través del servei de cita prèvia o mitjançant la presentació dels documents pertinents al Registre Electrònic General:

  • Cita prèvia:

A les oficines de prestacions atendrem les sol·licituds d'informació i reconeixement de prestacions d'atur. A les oficines de Ceuta i Melilla es presten, a més, els serveis relacionats amb la intermediació laboral, la formació per a l'ocupació i altres polítiques actives d'ocupació. Per ser atès de manera presencial, haureu de disposar decita prèvia, que podreu sol·licitar a través del servei telefònic de cita prèvia o via telemàtica a la nostra Seu electrònica.

  • Registre electrònic:

Cada Administració disposarà d'un Registre Electrònic General en què es farà l'assentament corresponent de qualsevol document que es presenti o rebi qualsevol òrgan administratiu, Organisme públic o Entitat vinculada o dependent. També s'hi podrà anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o particulars. El Registre Electrònic General de cada Administració funcionarà com un portal que facilitarà l'accés als registres electrònics de cada Organisme. Els documents que els interessats dirigeixin als òrgans de les Administracions Públiques es podran presentar al registre electrònic de l'Administració o l'Organisme a què es dirigeixin i també als altres registres electrònics a què fa referència l'article 2.1.; a les oficines de Correos, de la manera que s'estableixi reglamentàriament; a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger; a les oficines d'assistència en matèria de registres; en qualsevol altre registre que estableixin les disposicions vigents.