PUBLICACIÓ D'OFERTES

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ofereix el portal d'ocupació Ocupa't als ciutadans i a les empreses, des del qual poden interactuar els oferents (empreses) amb els demandants d'ocupació (ciutadania) de manera directa, lliure, senzilla i gratuïta. El portal Ocupa't ofereix, entre d'altres, les següents possibilitats als seus usuaris:

 • Conèixer les ofertes inapropiades: l'usuari té la possibilitat d'identificar el contingut d'una oferta de feina publicada al portal com a inapropiat.
 • Conèixer les ofertes en pràctiques: s'identifiquen dins Ocupa't les ofertes classificades pels portals col·laboradors com a ofertes en pràctiques. Es permet a les empreses donades d'alta a Ocupa't publicar ofertes al portal amb aquest tipus de contracte. L'usuari demandant d'ocupació pot accedir fàcilment, utilitzant els filtres del cercador d'ofertes del portal, a les ofertes classificades d'aquesta manera.
 • Les empreses d'economia social es poden donar d'alta a Ocupa't indicant la seva condició d'empresa d'economia social.
 • Imatge i continguts disponibles a Ocupa't: l'usuari pot accedir des del portal a més de 35.000 ofertes de feina que corresponen a gairebé 70.000 llocs vacants, a les dades de contractació de maig 2016 i a informació de referència de l'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
 • A Ocupa't s'incorporen totes les ofertes de feina dels portals col·laboradors.

Empreses espanyoles:

Si sou unaempresa espanyola, accediu al portal Ocupa't i premeu REGISTREU-VOS ARA !

 • Si sou una empresa estrangera, cerqueu talent i voleu incloure una oferta de feina al portal d'ocupació Ocupa't, seguiu aquests passos:

  1. Baixeu i deseu el Formulari de recollida de dades abans d'emplenar-lo.
  2. Envieu el formulari emplenat a ofertas.internacionales@sepe.es
  3. El Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) us contactarà i facilitarà les instruccions per donar-vos d'alta en el portal d'ocupació Ocupa't.
  4. En aquest moment haureu de crear un usuari i una contrasenya.
  5. En el termini màxim de 48 hores, el CAU us enviarà un missatge en què us comunicarà l'activació de l'usuari i la contrasenya.
  6. A partir d'ara, la vostra empresa podrà publicar ofertes de feina al portal d'ocupació Ocupa't en qualsevol moment i fer-ne el seguiment, contactar amb treballadors i seleccionar els que s'ajustin al perfil sol·licitat.
 • If you are a foreign company, you are looking for talent and would like to place a job offer on Empléate job portal, please take the following steps:

  1. Download and save before filling in the data collection form.
  2. Email the completed form to ofertas.internacionales@sepe.es
  3. The Customer Care Department (CAU), pertaining to the Spanish Public Employment Service (SEPE), will contact you to explain the registration process on the Empléate job portal webpage.
  4. The next step is to create a username and password.
  5. Within 48 hours (maximum), CAU will send you a message to confirm that your username and password have been activated.
  6. Once this step is complete, your company will be able to publish job offers on Empléate job portal at any time and monitor them by contacting employees and selecting those matching the required profile.
 • Si vous êtes une entreprise étrangère, vous êtes à la recherche du talent et vous souhaitez publier une offre d'emploi dans le portal d'emploi Empléate, il faut suivre la procédure suivante:

  1. Télécharger et enregistrer avant de remplir le formulaire de rassemblement de données.
  2. Envoyer le formulaire dûment rempli par courrier électronique à ofertas.internacionales@sepe.es
  3. Le Service des Clients (CAU) du Service Publique Espagnol pour l'Emploi (SEPE) vous contactera et vous fournira des instructions pour effectuer l'inscription sur le portal d'emploi Empléate.
  4. À ce moment là, vous devrez créer un nom d'utilisateur et un mot de passe.
  5. Dans un délai maximum de 48 heures, le CAU vous enverra un message confirmant l'activation du nom d'utilisateur et du mot de passe.
  6. Depuis ce moment là, votre entreprise pourra publier des offres d'emploi dans le portal d'emploi Empléate à tout moment et faire le suivi en contactant les candidats et en sélectionnant ceux adaptés au profil exigé.