QUÈ ÉS EL CATÀLEG DE FEINES DE DIFÍCIL COBERTURA

Aquest catàleg conté aquelles professions les ofertes de feina de les quals són més difícils de gestionar a l'hora de cobrir llocs vacants.

El catàleg, al qual s'al·ludeix en l'article 65.1 del Reial decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per la Llei orgànica 2/2009, conté les ocupacions en què els serveis públics d'ocupació han tingut dificultats per gestionar les ofertes de feina que els ocupadors els presenten quan volen cobrir llocs de treball vacants.

El catàleg s'elaborarà per a cada província o illa, en el cas de les províncies insulars, i per a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. Té caràcter trimestral i serà vigent des del primer fins a l'últim dia laborable del trimestre natural següent al de la publicació.

La presència d'una feina al catàleg de la zona geogràfica de què es tracti implica que l'ocupador té la possibilitat de tramitar l'autorització per residir i treballar dirigida a un treballador estranger.