FUNCIONS

Comunicación Institucional SEPE

L'activitat que desenvolupem se centra en l'ordenació, el desenvolupament i el seguiment dels programes i les mesures de la política d'ocupació.

Al si del Sistema Nacional d'Ocupació reforcem la coordinació entre tots els agents que intervenen en el mercat de treball.

Les nostres funcions principals són:

  • Planificar i impulsar propostes de polítiques d'ocupació centrades en les necessitats de les persones i de les empreses (orientació professional mitjançant itineraris individuals i personalitzats, formació per a l'ocupació, programes de foment de l'ocupació, etc.)
  • Gestionar i controlar les prestacions d'atur, fent efectiu el dret de les persones aturades a protecció.
  • Fer recerques, estudis i anàlisis, d'àmbit estatal, sobre la situació del mercat de treball i les mesures per millorar-lo.