PUBLICACIONS OFICIALS

El SEPE posa a la vostra disposició les publicacions oficials elaborades pel Servei mateix incloses al programa editorial del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. També podeu accedir a la base de dades documental bibliogràfica, on es recopilen les publicacions, tant oficials com no oficials, en matèries afins al món laboral.

  • En aquesta base de dades documental podeu consultar una recopilació de les referències de publicacions (tant oficials com no oficials) relacionades amb l'ocupació, la formació professional i les prestacions d'atur i matèries afins al món laboral.