REPERTORI NACIONAL DE CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT

2015

Els certificats de professionalitat són acreditacions oficials de les qualificacions del Catàleg nacional de qualificacions professionals estructurades en competències professionals i formació modular associada als aquests.

Qualsevol ciutadà pot accedir a la formació d'un certificat de professionalitat al llarg de la seva vida, independentment de la situació laboral i l'edat.

En aquesta publicació es compilen les fitxes resum dels 583 certificats de professionalitat que formen el Repertori nacional a desembre de 2015. S'hi resumeixen els apartats més significatius dels certificats de professionalitat que apareixen com a annexos als diferents reials decrets de publicació d'aquests i les qualificacions que els suporten.

icono descarga

Descarrega aquesta publicació