PRESTACIÓ D'ATUR DE NIVELL CONTRIBUTIU

2019

La prestació d'atur de nivell contributiu protegeix la situació d'atur de les persones que poden i volen treballar, però que han perdut la seva feina de forma temporal o definitiva o han vist reduïda temporalment la seva jornada ordinària de treball entre un mínim d'un 10% i un màxim d'un 70%, respectivament. Per accedir-hi es requereix la cotització prèvia del treballador a la Seguretat Social per aquesta contingència.

Amb aquest fullet podreu resoldre tots els dubtes relatius a aquesta modalitat de prestació d'atur: requisits per accedir-hi, formes i terminis de sol·licitud, durada i quantia, cotitzacions a la Seguretat Social, possibilitat de suspendre el cobrament, obligacions i incompatibilitats durant la percepció, etc.

Així mateix, podreu consultar tota la informació sobre el pagament únic, que és una mesura de foment de l'ocupació que pretén facilitar la posada en marxa d'iniciatives d'autoocupació que consisteixin a iniciar una activitat laboral com a treballador per compte propi o a incorporar-se com a soci treballador o de treball en cooperatives o societats laborals o mercantils en funcionament o de nova creació.

Recordeu que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és l'organisme encarregat de la gestió i el control de les prestacions d'atur i que l'Institut Social de la Marina (ISM) fa la gestió de les prestacions d'atur corresponents als treballadors inclosos al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

icono descarga

Descarrega aquesta publicació