NIVELL CONTRIBUTIU: PRESTACIÓ CONTRIBUTIVA I PAGAMENT ÚNIC

2017

La prestació contributiva és una prestació econòmica mensual, gestionada i abonada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), que es percep després de la pèrdua involuntària d'una feina en funció de les cotitzacions fetes durant els períodes treballats.

Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, protecció a la família i assistència sanitària.

A més, es complementa amb accions de formació i inserció laboral gestionades pels serveis públics d'ocupació.

En aquest desplegable podreu veure un resum sobre la prestació d'atur de nivell contributiu que us pot correspondre en funció de les vostres cotitzacions, així com els requisits per accedir-hi, les formes i els terminis de sol·licitud, les quanties, les obligacions, les incompatibilitats, etc.