RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ

2019

Si esteu a l'atur i no teniu dret a la prestació contributiva d'atur ni al subsidi d'atur, potser podreu acollir-vos al programa de renda activa d'inserció (RAI) per a aturats amb especials necessitats econòmiques i dificultat per trobar feina.

Aquest programa té com a objectius incrementar les oportunitats d'inserció en el mercat de treball d'aquests aturats i atorgar una ajuda econòmica. Els treballadors inclosos al programa estaran, en tot moment, a disposició d'un assessor d'ocupació que els prestarà una atenció individualitzada i els proposarà les accions corresponents per a la millora de la seva ocupabilitat.

En aquest fullet podreu trobar tota la informació sobre la RAI: requisits per accedir-hi, requisits d'accés, formes i terminis de sol·licitud, durada i quantia, obligacions i incompatibilitats durant la percepció, etc.

icono descarga

Descarrega aquesta publicació