COL·LECTIUS ESPECIALS: RENDA ACTIVA D'INSERCIÓ I VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE O DOMÈSTICA

2017

Si esteu a l'atur i no teniu dret a la prestació contributiva ni al subsidi d'atur, potser podreu sol·licitar la renda activa d'inserció.

En aquest desplegable podreu veure un resum sobre el programa de renda activa d'inserció (RAI) per a aturats amb necessitats econòmiques especials i dificultat per trobar feina: requisits d'accés, formes i terminis de sol·licitud, quanties, obligacions, incompatibilitats, etc.

També podreu conèixer les mesures específiques en matèria de protecció per atur a les víctimes de violència de gènere o domèstica.