RENDA AGRÀRIA PER ALS TREBALLADORS D’ANDALUSIA I EXTREMADURA

2017

El sistema de protecció per atur previst per al col·lectiu de persones treballadores per compte d'altri al sistema especial agrari de la Seguretat Social (SEASS) presenta algunes característiques pròpies.

La renda agrària és una prestació d'atur per als treballadors eventuals d'aquest sistema residents a les comunitats autònomes d'Andalusia i Extremadura.

En aquest fullet podreu trobar tota la informació sobre aquesta modalitat de protecció per atur: requisits per accedir-hi, formes i terminis de sol·licitud, durada i quantia, obligacions i incompatibilitats durant la percepció, etc.