TREBALLADORS EVENTUALS AGRARIS A ANDALUSIA I EXTREMADURA

2017

En aquest desplegable podreu veure un resum de la informació relativa a la protecció per atur que poden percebre els treballadors eventuals agraris per compte d'altri que tinguin residència en alguna localitat d'Andalusia o Extremadura, tant del subsidi d'atur agrari com de la renda agrària: requisits, durada, quantia, etc.