L'OBSERVATORI DE LES OCUPACIONS DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

.

És una unitat tècnica que analitza la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que s'hi produeixen. Podeu conèixer el nostre treball a través de les nostres publicacions.