PROSPECCIÓ I DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

Aquests informes contenen les feines amb millor situació en el mercat de treball (estatal i territorial) i un diagnòstic de les seves necessitats formatives actuals i de les tendències i previsions que permetin identificar els objectius d'atenció prioritària en la programació de l'oferta formativa.