PROSPECCIÓ I DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES

Aquests informes contenen les ocupacions amb millor situació al mercat de treball (estatal i territorial) i un diagnòstic de les seves necessitats formatives actuals i de les tendències i previsions que permetin identificar els objectius d'atenció prioritària a la programació de l'oferta formativa.