QUÈ ÉS L'OBSERVATORI?

És una unitat tècnica que analitza la situació i les tendències del mercat de treball, les ocupacions, els col·lectius d'interès per a l'ocupació i les transformacions que es produeixen, s'anticipa als reptes i requeriments que el mercat de treball planteja i facilita així la presa de decisions.

Què fem?

  • Investiguem sobre els elements que permeten donar resposta a les necessitats que es demanen com a base de la política d'ocupació i formació.
  • Estudiem les activitats i les ocupacions en les quals es crea o genera ocupació.
  • Oferim informació sobre perfils de les ocupacions i les necessitats de formació dels treballadors.
  • Fem estudis/informes sobre el mercat de treball, col·lectius d'interès per a l'ocupació, feines i activitats, amb major presència als territoris, al mateix temps que la seva tendència i prospectiva, en la generació d'ocupació a curt i mitjà termini.
  • Propiciem la recerca de nous jaciments d'ocupació, els moviments i canvis que es produeixen al mercat de treball i que modifiquen els continguts de les ocupacions.
  • Elaborem informació, prestem assessorament tècnic a entitats i agents/gestors de les polítiques de formació i ocupació, i informem els usuaris relacionats amb el mercat de treball i el ciutadà en general.
  • Participem en conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball.
  • Cooperem i col·laborem amb els observatoris dels serveis públics d'ocupació autonòmics i amb altres observatoris institucionals a escales nacional i internacional.
  • Utilitzem les tecnologies que facilitin la millora, ampliació i agilitació de la informació.

On som?

L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal té una xarxa de tècnics repartits entre els serveis centrals i les diferents províncies que treballen de manera coordinada, en equips de treball creats al voltant de les diferents activitats que duen a terme.

Aquesta xarxa es localitza a les adreces següents.