INFORMES I ESTUDIS SOBRE TENDÈNCIES DEL MERCAT DE TREBALL

Li oferim informació mensual/anual (des de 2013) sobre les ocupacions amb millor comportament des del punt de vista de la contractació, així com els sectors/activitats emergents o en expansió.

Ocupacions amb tendència positiva en matèria d'ocupació

Activitats econòmiques amb una tendència positiva en matèria d'ocupació