FUNCIONARIS INTERINS

Aquí pots consultar tot el relatiu al procés de selecció per a funcionaris interins per al SEPE l'any 2018 i 2019.

 • Convocatòria

  • Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública per la qual es deixa sense efecte la Resolució de 6 de juny de 2017, per la qual s'autoritza el Servei Públic d'Ocupació Estatal a realitzar el procediment de gestió i aprovació de Llistes de Candidats dels cossos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat i General Auxiliar de l'Administració de l'Estat per ser nomenats funcionaris/as interins/as, la selecció del qual s'encomana al propi Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Resolución de 11 de mayo de 2018 de la Secretaria de Estado de Función Pública, por la que se autoriza al SEPE a realizar el procedimiento de gestión y aprobación de listas de candidatos para el nombramiento de funcionarios interinos. La solicitud (Anexo II) deberá dirigirse a la Dirección Provincial del SEPE correspondiente al ámbito geográfico solicitado en dicho Anexo. 
  • Resolució de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de 11 de maig de 2018, per la qual s'autoritza al Servei Públic d'Ocupació Estatal a realitzar el procediment de gestió i aprovació de les Llistes de Candidats dels cossos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, General Administratiu i General Auxiliar de l'Administració de l'Estat per ser nomenats funcionaris/as interins/as.
 • 16/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Bizkaia, Ceuta, Soria i Tarragona.

  17/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Barcelona, Conca, Girona, La Rioja, Navarra, Salamanca i Teruel.

  17/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies d'Àlava, Almeria, Àvila, Guadalajara, Huesca, Lleida, Orense, Palencia i Toledo.

  18/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies d'Albacete, Burgos, Castelló, Guipúscoa, Granada, Huelva, León, Sta. Cruz de Tenerife i Segòvia.

  19/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Badajoz, Càceres, Illes Balears, Las Palmas, Lugo, Melilla, Murcia, Zamora i Zaragoza.

  20/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de la Corunya, Alacant, Cantàbria, Ciudad Real, Còrdova, Jaén, Pontevedra i València.

  20/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Madrid.

  20/07/2018: Resolucions Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a les províncies de Màlaga i Sevilla.

  20/07/2018: Resolució de 20 de juliol de 2018, per la qual s'esmena l'error detectat en la relació de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat a la Corunya.

  24/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Cadis.

  24/07/2018: Resolucions de 23 de juliol de 2018, per les quals s'esmenen els errors detectats en la relació de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat a Almeria i Jaén.

  24/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Valladolid.

  25/07/2018: Resolució Valoració definitiva de candidats/as per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província d'Astúries.

  25/07/2018: Resolució de 24 de juliol de 2018, per la qual s'esmena l'error detectat en la relació de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos General Administratiu de l'Administració de l'Estat a les Illes Balears.

  25/07/2018: Resolució de 25 de juliol de 2018, per la qual s'esmena l'error detectat en la relació de valoració provisional de mèrits dels aspirants en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat a Alacant.

  07/08/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi de província en les llistes de funcionaris/as interins/as del SEPE del candidat Samuel Gomes Álvarez.

  09/08/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi de província en les llistes de funcionaris/as interins/as del SEPE del candidat/a Nerea Romero Ordóñez.

  13/08/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi de província en les llistes de funcionaris/as interins/as del SEPE del candidat Edelmiro González Díaz.

  03/09/2018:Resolució de 30 d'agost de 2018, per la qual s'esmena l'error detectat en la relació de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat a Girona.

  05/09/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi de província en les llistes de funcionaris/as interins/as del SEPE dels candidats Isabel Ferrer Burgal, Mª Laura Camp Solla i Raul Rivilla Robles.

  07/09/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi de província en les llistes de funcionaris/as interins/as del SEPE de la candidata Sandra Redondo Moreno.

  11/09/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província de Girona de les llistes de candidats per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE.

  11/09/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província d'Illes Balears de les llistes de candidats per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE.

  11/09/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admet el canvi a la província de Melilla de les llistes de candidats per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE.

  02/10/2018: Resolucions del Tribunal per la qual s'admet el canvi en les llistes de candidats per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE a les províncies de Barcelona, Illes Balears, Girona i Guadalajara.

  29/10/2018: Resolució de 26 d'octubre de 2018, per la qual s'esmena la valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat a Castelló per execució de resolució de recurs d'alçada.

  05/11/2018: Resolucions del Tribunal per la qual s'admet el canvi en les llistes de candidats per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE a les províncies de Cadis i Barcelona.

  20/11/2018: Resolució de 16 de novembre de 2018, per la qual s'esmena la valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat a Almeria per resolució d'execució de recurs d'alçada.

  20/12/2018: Resolució del Tribunal per la qual s'admeten els canvis a les províncies de Castelló i Tarragona de les llistes de candidats per al nomenament de funcionaris/as interins/as del SEPE.

  15 /03/2019: Resolucions d'11 de març de 2019, per la qual es modifiquen els llistats de valoració definitiva de mèrits dels aspirants en el Cos de Gestió de l'Administració Civil de l'Estat, General Administratiu i en el Cos General Auxiliar de l'Administració de l'Estat a Albacete, Astúries, Càceres, Còrdova, Màlaga, Sevilla, València i Valladolid.

 • 2019

  23/05/2019: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE en els SS.CC. i a la província de Melilla. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

  17/05/2019: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Ceuta. S'obre termini de 3 dies hàbils, a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

  2018

  20/09/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Melilla. S'obre termini de 3 dies hàbils, a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

  05/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Navarra. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

  05/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Lleida. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

  10/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en els Serveis Centrals del SEPE. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

  24/10/2018: Resolució Provisional de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Las Palmas. S'obre termini de 3 dies hàbils,  a partir del següent a la seva publicació, per presentar al·legacions.

 • 2019

  6/06/2019: Resolución Definitiva de candidatos/as de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos (Especialidad Empleo), para el nombramiento como funcionarios/as interinos/as en el SEPE,  Dirección Provincial de Melilla.

  31/05/2019: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE en els SS.CC., del SEPE.

  27/05/2019: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Ceuta.

  2018

  02/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Melilla.

  17/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Lleida.

  17/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Navarra.

  17/10/2018: Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en els Serveis Centrals del SEPE.

  31/10/2018:  Resolució Definitiva de candidats/as de l'Escala Tècnica de Gestió d'Organismes Autònoms (Especialitat Empro), per al nomenament com a funcionaris/as interins/as en el SEPE a la província de Las Palmas.