COMISSIÓ PER A LA REFORMA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

El resum executiu de l'informe de la Comissió per a la Reforma de l'Administració (CORA) , en referir-se als principis que la inspiren, i dins la millora de l'eficiència de les Administracions Públiques mitjançant la implantació del sistema de mesurament de l'eficiència, anuncia que "es podrà publicar a les pàgines web dels organismes el temps de tramitació dels procediments amb major incidència en els ciutadans, així com les variacions d'aquest temps".

La mesura de CORA 0.00.001.0: Implantació del sistema de mesurament de la productivitat/eficiència, té un primer aspecte d'execució immediata, la publicació dels temps de tramitació de 10 dels procediments de l'Administració General de l'Estat més utilitzats pels ciutadans i les empreses.

En execució d'aquesta mesura, el Servei Públic d'Ocupació Estatal publica els temps mitjans de tramitació del procediment de prestacions d'atur del Servei Públic d'Ocupació Estatal:

Aquest procediment inclou la prestació d'atur de nivell contributiu, el subsidi d'atur, la renda activa d'inserció, el subsidi d'atur dels treballadors eventuals agraris a Andalusia i Extremadura i la renda agrària per als treballadors d'Andalusia i Extremadura.

En l'apartat de prestacions us oferim informació més detallada relativa a la prestació d'atur.

Des d'aquí podeu consultar l' evolució anual dels temps de tramitació dels procediments de prestacions d'atur del Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Accés als temps mitjans de tramitació del procediment de prestacions d'atur del Servei Públic d'Ocupació Estatal des de l'any 2015 en endavant.