INFORMACIÓ ECONÒMIC FINANCERA

En aquesta secció posem a la teva disposició la informació relativa a qüestions economicofinanceres del SEPE seguint la línia de gestió oberta. En els diferents blocs podràs accedir a qüestions com el balanç de comptes anuals i resultats, la memòria anual, informes de gestió i auditoria, així com als pressupostos i informes d'execució pressupostària, que proporcionen dades sobre els objectius marcats en els plans pressupostaris i l'avaluació i consecució dels mateixos. Finalment, t'oferim les dades disponibles quant als períodes mitjans de pagament als proveïdors.

 • Pot consultar en aquest enllaç la informació relativa a les licitacions del SEPE.


  Informe sobre los contratos adjudicados en el SEPE atendiendo a su procedimiento: EJERCICIO 2018

  TIPUS DE PROCEDIMENT IMPORT D'ADJUDICACIÓ PERCENTATGE
  Obert criteris múltiples 52.288.275,25 76,12%
  Obert criteri preciar 2.191.826,41 3,19%
  Contracte Menor 1.633.884,50 2,38%
  Procediment negociat sense publicitat 5.515.400,64 8,03%
  Contractació centralitzada 5.853.824,27 8,52%
  Obert Simplificat 1.135.674,39 1,65%
  Restringit criteri preciar 76.500,00 0,11%
  TOTAL 68.695.385,46 100,00%
  Imports en euros