QUÈ ÉS EL SEPE - MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

SEPE.

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, adscrit actualment al Ministeri d'Ocupació i SeguretatSocialal qual s'encomana l'ordenació, el desenvolupament i el seguiment dels programes i les mesures de la política d'ocupació, en el marc del que estableix la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació.

El SEPE està format per:

 • Uns serveis centrals.
 • Cinquanta-dues direccions provincials, incloses Ceuta i Melilla.
 • Una àmplia xarxa d'oficines distribuïdes per les cinquanta províncies, Ceuta i Melilla, en què es gestionen les prestacions d'atur mitjançant l'atenció presencial. A les de Ceuta i Melilla també es gestionen els tràmits d'ocupació i formació.
 • Una xarxa d'atenció telemàtica (RATEL) amb cinquanta-dues oficines virtuals.

Adrecem els nostres serveis a:

 • Persones treballadores, desocupades i en actiu.
 • Persones emprenedores que tinguin una idea de negoci.
 • Empreses.

Contribuir al desenvolupament de la política d'ocupació, gestionar el sistema de protecció per atur i garantir la informació sobre el mercat de treball a fi d'aconseguir, amb la col·laboració dels serveis públics d'ocupació autonòmics i altres agents de l'àmbit laboral, la inserció i la permanència en el mercat laboral de la ciutadania i la millora del capital humà de les empreses.

Aconseguir l'excel·lència en la gestió dels nostres serveis a la ciutadania, aprofitant les noves tecnologies, i liderar la contribució del Sistema Nacional d'Ocupació per incrementar la qualitat del mercat de treball.

Els valors que determinen els principis que el SEPE ha de considerar per aconseguir els objectius que persegueix són els següents: 

 • Cultura de servei a la ciutadania: El SEPE treballa per i per a la societat. La vocació de servei públic de les persones de l'organització fa que el nivell de satisfacció augmenti amb cada usuari satisfet. Tota l'activitat de l'organisme ha de centrar-se a investigar les necessitats dels seus clients i orientar el treball a satisfer-les de la manera més eficaç.
 • Capacitat innovadora: El valor afegit del SEPE ho posen les persones que treballen en ell, ja que la nova realitat laboral obliga a la innovació en el tractament de la cerca i orientació en l'ocupació. D'aquesta manera, els canvis que adopta l'organització tenen un reflex automàtic en els usuaris.
 • Col·laboració amb els altres agents: Amb l'objectiu d'oferir el millor servei al ciutadà, el SEPE, donada la seva condició de servei públic, potencia la col·laboració amb la resta d'actors de l'àmbit laboral i millora la coordinació amb altres institucions, fins i tot a nivell europeu.
 • Compromís amb el personal de l'organització: El SEPE compta amb un equip amb alt nivell de vocació de Servei Públic. El bon servei al ciutadà passa per una bona gestió dels recursos humans, les bases dels quals són la comunicació, la claredat organitzativa, el compromís amb les persones de l'organització i el seu desenvolupament professional. L'organització ha de donar molt valor al treball en equip, la col·laboració i la millora de les condicions de treball.
 • Qualitat en la gestió: Mitjançant la qualitat s'aconsegueix traslladar la resta de valors al terreny de la pràctica. Donar servei és fer-ho eficaçment, a temps, de forma sostenible i responsable, amb iniciativa i millora contínua. La qualitat comença en la detecció de les necessitats dels clients i continua en l'avaluació de la qualitat percebuda per ells.