NORMATIVA

Consulta la normativa i legislació bàsica i específica en matèria d'ocupació i accedeix a les base de dades legislativa que t'ofereix el SEPE

  • En aquesta base de dades , creada i gestionada pel Servei d'Anàlisi, Documentació i Informació de l'Àrea d'Organització i Planificació de la Sotsdirecció Gral. d'Estadística i Informació, podràs consultar una recopilació de les referències legislatives publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat, els Butlletins de les Comunitats Autònomes i el Diari Oficial de la Comunitat Europea, des de l'1 de gener de 1988 a l'actualitat i relatives a les disposicions més rellevants que afecten als camps d'actuació del Servei Públic d'Ocupació Estatal