Licitacions

El SEPE convoca, periòdicament, procediments per a la contractació d'obres, serveis i subministraments. A la Seu electrònica podràs consultar les convocatòries vigents, tant dels serveis centrals com dels provincials.

Més informació a la Seu electrònica del SEPE .