Autoritats de certificació reconegudes

Es permet l'accés a les persones físiques amb certificats emesos per les autoritats de certificació següents:

Llistat complet d'Autoritats de Certificació reconegudes en les quals podrà obtenir el teu certificat, per a l'ús en la SEU electrònica.