Comunicar la contractació. Contrat@

Aquest lloc web facilita la comunicació de la contractació en línia a través de l'aplicació Contrat@. Aquesta aplicació permet que els empresaris i les empresàries que actuen en nom propi i les empreses i professionals col·legiats que actuen en representació de tercers comuniquin el contingut de la contractació laboral als serveis públics d'ocupació des del seu propi despatx o seu professional.

A través de Contrat@ es poden comunicar les dades de contractes, còpies bàsiques, pròrrogues, convocatòries de fixos discontinus i pactes d'hores complementàries, i es pot fer per una de les tres opcions disponibles: a través de la comunicació de dades, a través de la tramesa de fitxers XML o a través de serveis web.

Per utilitzar aquest servei cal disposar d'una autorització dels serveis públics d'ocupació. Per a això, heu d'emplenar una sol·licitud d'autorització i presentar-la amb la documentació necessària als serveis públics esmentats. Una vegada concedida l'autorització, podreu accedir a Contrat@ amb un certificat digital o DNI electrònic o amb l'identificador de l'empresa i la clau personal que se us va assignar en fer la sol·licitud. Per a més informació, existeix en l'aplicació un complet "Manual d'usuari" i un enllaç d'"Avisos" que s'actualitza amb les novetats de legislació en matèria de contractació. Si teniu algun dubte o incidència, els podeu plantejar des de la Bústia de Contrat@.