Consellers EURES a Andalusia

Almeria

Conseller/a: Caparrós Martín, Jesús

Centre: Direcció Provincial del Servei Andalús d'Ocupació. DP Projectes i Iniciatives Emprenedores

Adreça: C/ Hernos. Machado, 4, 7a pl.

Codi postal: 04071

Telèfon: 950 011 432

Fax: 950 011 420

Adreça electrònica:eures-almeria.caparros@sepe.es

Còrdova

Conseller/a: Moreno Alarcón, María del Socorro

Centre: Direcció Provincial del Servei Andalús d'Ocupació

Adreça: c/ Tomás de Aquino, s/n, 1a pl.

Codi postal: 14071

Telèfon: 957 001 631

Fax: 957 001 129

Adreça electrònica: eures-cordoba.moreno@sepe.es

Granada

Conseller/a: González Galindo, Olga

Centre: Direcció Provincial del Servei Andalús d'Ocupació

Adreça: Joaquina Eguaras, núm. 2, 6a planta (Complex Administratiu Almanjáyar)

Codi postal: 18013

Telèfon: 958 145 489

Fax: 958 145 510

Adreça electrònica: eures-granada.gonzalez@sepe.es

Huelva

Conseller/a: Panzuela Santiago, Ricardo

Centre: Direcció Provincial del Servei Andalús d'Ocupació

Adreça: Av. Manuel Siurot, núm. 4

Codi postal: 21071

Telèfon: 670 943 832

Fax: 959 006 349

Adreça electrònica: eures-huelva.panzuela@sepe.es

Jaén

Conseller/a: Touriño Aguilera, Eva M.

Centre: Direcció Provincial del Servei Andalús d'Ocupació

Adreça: Pg. de la Estación, 19, 1a planta

Codi postal: 23071

Telèfon: 671 593 983

Fax:

Adreça electrònica: eures-jaen.tourino@sepe.es 

Màlaga

Conseller/a: Palomo Salado, Carlos

Centre: Delegació Provincial del Servei Andalús d'Ocupació

Adreça: Av. Juan XXII, 82, 2a planta

Codi postal: 29006

Telèfon: 600 168 708

Fax: 951 040 007

Adreça electrònica: eures-malaga.palomo@sepe.es

Sevilla

Conseller/a: Garzón Pacheco, Clara

Centre: Direcció Provincial del Servei Andalús d'Ocupació

Adreça: Av. República Argentina, 19, 2a pl.

Codi postal: 41011

Telèfon: 600 148 586

Fax: 955 065 700

Adreça electrònica: eures-sevilla.garzon@sepe.es