Consellers EURES a Cantàbria

Santander

Conseller/a: Gutiérrez Fernández, Itciar

Centre: Servei Càntabre d'Ocupació Oficina d'Ocupació d'Isaac Peral.

Adreça: Isaac Peral, 39

Codi postal: 39008

Telèfon: 942 234 504

Fax: 942 232 364

Adreça electrònica: eures-cantabria.gutierrez@sepe.es