Consellers EURES a Ceuta

Ceuta

Corresponsal: García Ortega, Germán

Centre: Direcció Provincial del Servei Públic d'Ocupació Estatal Oficina d'Ocupació

Adreça: Pedro de Meneses,1

Codi postal: 51001

Telèfon: 956 984 828

Adreça electrònica: eures-ceuta.garcia@sepe.es