Consellers EURES a Galícia

La Corunya

Conseller/a: López López, Covadonga

Centre: Oficina de Apoio ao Empregador - Servei Públic d'Ocupació de Galícia. Conselleria de Traballo e Benestar.

Adreça: C/ María Victoria Fernández-España i Fernández-Latorre, 1

Codi postal: 15002

Telèfon: 881 881 333

Fax: 881 881 339

Adreça electrònica: eures-coruna.lopez@sepe.es

Lugo

Conseller/a: Santalla Novo, Carmen

Centre: Xefatura Territorial de Lugo. Servei Públic d'Ocupació de Galícia. Conselleria de Traballo e Benestar.

Adreça: Ronda de Muralla, 70

Codi postal: 27071

Telèfon: 982 294 285

Fax: 982 294 282

Adreça electrònica: eures-lugo.santalla@sepe.es

Ourense

Conseller/a: Iglesias Suárez-Noguerol, Manuel

Centre: Oficina d'Emprego Centro. Servei Públic d'Ocupació de Galícia. Conselleria de Traballo e Benestar.

Adreça: C/ Progreso, 11 baixos

Codi postal: 32003

Telèfon: 988 222 636

Fax: 988 222 641

Adreça electrònica: eures-ourense.iglesias@sepe.es

Pontevedra

Conseller/a: González Pérez, Elisa

Centre: Oficina de Apoio ao Empregador - Servei Públic d'Ocupació de Galícia. Conselleria de Traballo e Benestar.

Adreça: Ronda de Don Bosco, 1

Codi postal: 36202 Vigo

Telèfon: 886 218 164

Fax: 886 218 161

Adreça electrònica: eures-pontevedra.gonzalez@sepe.es

Conseller/a: Serrano Moreno, M. Teresa

Centre: Oficina de Apoio ao Empregador - Servei Públic d'Ocupació de Galícia. Conselleria de Traballo e Benestar.

Adreça: Ronda de Don Bosco, 1

Codi postal: 36202 Vigo

Telèfon: 986 817 747

Fax: 886 218 161

Adreça electrònica: eures-pontevedra.serrano@sepe.es