Consellers EURES al País Basc

Àlaba

Conseller/a: Saiz-Calderón Salazar, Nieves

Centre: SC de LANBIDE

Adreça: C/ José Achótegui, 1

Codi postal: 01011 Vitòria - Gasteiz

Adreça electrònica: eures-araba-alava.saiz@sepe.es

Guipúscoa

Conseller/a: Morcillo Narciso, Violeta

Centre: LANBIDE Donostia - Xarxa EURES

Adreça: San Marcial, 12 - Sant Sebastià

Codi postal: 20005

Adreça electrònica: eures-gipuzkoa.morcillo@sepe.es

Biscaia

Conseller/a: Goitiandia Gorrochategui, M. Dolores

Centre: LANBIDE (edifici Bizkaia)

Adreça: Alameda de Urquijo, núm. 36 , 5a pta.

Codi postal: 48011 Bilbao

Adreça electrònica: eures-bizkaia.goitiandia@sepe.es