Mobilitat

Viure i treballar en un altre país és una opció que es generalitza entre els europeus de totes les edats. Cada vegada més persones reconeixen els avantatges d'adquirir experiència professional d'aquesta manera. Treballar a l'estranger durant algun temps pot augmentar enormement els nivells de capacitació i les possibilitats de trobar una feina millor al país.

Preguntes freqüents relacionades amb la mobilitat:  

 • Què és la lliure circulació de treballadors?

  DIRECTIVA 2014/54/UE de Parlament Europeu i del Consell: mesures a la lliure circulació de treballadors de la UE

  La lliure circulació de treballadors als països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) és un dret fonamental que permet als seus ciutadans treballar i establir-se lliurement, sense necessitat d'autorització de treball, en qualsevol país membre, i garanteix igualtat de drets amb els nacionals del país esmentat. Aquest dret es fa extensiu als familiars dels treballadors, independentment de la seva nacionalitat.

  Consulteu les mesures transitòries establertes per als països de l'ampliació.

  Puc exercir la meva professió en un altre país europeu amb la meva titulació?

  Com a regla general, un ciutadà europeu pot exercir en un altre país de la UE qualsevol activitat professional, amb les mateixes regles i limitacions que els nacionals del país d'acollida. Alguns països supediten l'accés a determinades activitats, les quals poden ser tant autònomes com per compte d'altri, a la possessió de títols, diplomes, certificats o qualificacions específiques. En aquests casos, caldrà sol·licitar-ne el reconeixement als efectes professionals davant els organismes competents de cada estat d'acollida.

  I la meva cobertura de la Seguretat Social?

  En principi, esteu assegurat al país on treballeu. Teniu dret, juntament amb la vostra família, a rebre el mateix tracte en matèria de Seguretat Social i podeu rebre les mateixes prestacions que els ciutadans del país d'acollida. 

  Disposo d'assistència sanitària si em desplaço a un altre país de la UE?

  Pel que fa a l'assistència sanitària: si sou beneficiari de la Seguretat Social, heu d'obtenir abans de sortir d'Espanya el formulari corresponent de la sèrie E-100. A partir del dia 1 de juny del 2004, els formularis d'estada temporal, fonamentalment els E-111 i E-128, han estat substituïts per la targeta sanitària europea (TSE). Aquesta targeta és individual i certifica el dret del seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en qualsevol dels països integrants de l'Espai Econòmic Europeu i a Suïssa. El termini de validesa consta en la targeta sanitària europea. Per obtenir-la, cal personar-se en qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS) de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

  L'assistència sanitària és gratuïta a la majoria dels països. Ara bé, en alguns països cal abonar una part o la totalitat del cost. És important guardar els rebuts i les factures perquè posteriorment se us en reintegri l'import.

  Puc cobrar la meva prestació d'atur en un altre país europeu mentre busco feina?

  Si esteu rebent prestacions o un subsidi d'atur, podeu exportar-les per cercar feina durant un període màxim de 3 mesos. Per fer-ho, cal que hàgiu estat a disposició del servei públic d'ocupació del país d'origen durant 4 setmanes com a mínim, que li comuniqueu la data real de la vostra partença i que us inscrigueu al servei públic d'ocupació del país de destinació en un termini de 7 dies.

  Cal presentar el formulari U2 per als països de la Unió Europea o el formulari E303 per a Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa, que us expedirà el servei d'ocupació que us hagi reconegut el dret. Tingueu en compte que en alguns països els tràmits es poden allargar fins a 2 mesos.

  Finalment, abans de sortir del país on hàgiu treballat, cal que sol·liciteu el formulari U1 per als països de la Unió Europea o el formulari E301 per a Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa per tal que els períodes cotitzats es puguin tenir en compte per al càlcul de futures prestacions.

  On he de pagar els meus impostos?

  No hi ha una legislació comunitària específica en matèria d'impostos, si bé es procura evitar la doble imposició de rendes de les persones que tenen ingressos procedents de diferents països i la no-discriminació en relació amb els nacionals. Habitualment es tributa al país on es té la residència fiscal.

  Convé que us informeu sobre els sistemes tributaris als organismes competents.

  Agència Estatal de l'Administració Tributària
  Guzmán el Bueno, 139 - 28071 Madrid
  Telèfons: centraleta 915 826 767

  Direcció General de Duanes
  Guzmán el Bueno, 137 - 28071 Madrid
  Telèfon: 91 582 62 26 

  Quines consideracions he de tenir en compte per cercar feina exterior?

  Heu de considerar:

  No heu d'oblidar:

  • Passaport o DNI en vigor.
  • Traducció certificada del títol.
  • Currículum traduït, cartes de presentació i de referència d'altres feines, títols acadèmics i cursos.
  • Targeta sanitària europea per a assistència sanitària a l'EEE. Formularis E-301 i/o E-303, si escau.
  • Fotocòpia de la partida de naixement i llibre de família.
  • Unes quantes fotografies de carnet.
  • Altres permisos o llicències que considereu adequats (carnet de conduir...).
  • Diners per a les primeres despeses (allotjament, desplaçaments, manutenció...).