Aprendre a innovar

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  • Innovar és incorporar a un producte, servei o procés alguna novetat, modificació, alternativa o canvi que generi un avantatge competitiu.
  • Aprendre a innovar és possible perquè és una combinació d'actitud, habilitat i destresa.
  • Aprendre a innovar és cultivar les fonts del pensament innovador.
  • A l'empresa està comprovat que es genera més i millor innovació si s'aprofita tota la capacitat d'innovació de la plantilla mitjançant un departament d'R+D.