Redactar una carta de presentació

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  • Redacteu una carta adaptada a cada oferta a què us presenteu.
  • A l'hora de redactar-la, cal conèixer l'empresa, les condicions del lloc de treball i les prioritats de les persones a les quals està adreçada.
  • La carta de presentació ha de tenir una extensió inferior a un foli. Ha d'estar escrita amb ordinador o a mà, amb lletra clara, i el to ha de ser formal.
  • Ha de generar empatia, subratllar els punts forts del currículum, destacar l'aportació que podem fer a l'empresa i les competències transversals, com la capacitat d'aprenentatge, el treball en equip i el compromís amb el lloc de treball i l'empresa.
  • Finalitzeu la carta fent referència a la bona disponibilitat, el model de contacte, agraïu-ne la lectura i acomiadeu-vos cordialment, incloent la signatura i la data.