ETT: com utilitzar-les

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  • Les ETT contracten treballadors per posar-los a disposició de les empreses per dur a terme feines temporals, puntuals o emergents.
  • Procureu utilitzar el contracte temporal per convèncer l'empresa de la necessitat de disposar directament de la vostra col·laboració.
  • Aprofiteu l'oportunitat que us ofereix l'ETT per millorar l'experiència laboral i proveu d'utilitzar aquest canal durant el temps més breu possible.
  • Pot ser una solució provisional per continuar cercant o el camí per aconseguir la feina desitjada.
  • Consulteu la llista d'algunes ETT en aquesta pàgina.