Tipus de convocatòries públiques

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  • Les oposicions i els concursos són els canals d'accés als llocs de treball de les administracions.
  • Aprovar unes oposicions significa superar les proves de capacitació amb una puntuació mínima exigida.
  • Les proves solen ser eliminatòries i estan basades en temaris publicats a la convocatòria. Estan formades per qüestionaris, tests psicotècnics i exàmens de tipus teòric i pràctic.
  • Les convocatòries es publiquen als butlletins oficials de cada administració. És el cas dels ajuntaments, serà als taulers d'anuncis o a la premsa local i als seus webs.
  • Us oferim un FÒRUM en aquest web per contactar amb altres persones que estan preparant les oposicions.
  • Les oposicions són el mitjà per accedir a una feina estable dins l'Administració Pública.