Tipus de proves de selecció

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 • Hi ha una gran varietat de proves de selecció.
 • Prova de cultura general per avaluar els coneixements generals.
 • Prova de personalitat per avaluar aspectes de la personalitat.
 • Prova d'aptituds per avaluar habilitats i aptituds professionals.
 • Prova d'intel·ligència per avaluar diversos aspectes relacionats amb la intel·ligència.
 • Proves grafològiques Per estudiar els trets de la personalitat a través de la manera d'escriure.
 • Proves professionals per estudiar les competències professionals necessàries per al lloc de treball.
 • Proves físiques i mèdiques per avaluar diversos aspectes físics, com també l'estat mèdic.
 • Discussions en grup Per avaluar la capacitat de comunicació, raonament, persuasió, opinió, capacitat d'escolta, respecte, resolució de problemes, capacitat de treballar amb d'altres.
 • Presentacions per avaluar les habilitats a l'hora de fer una presentació formal, l'expressió en públic i la capacitat d'organitzar la informació i comunicar-se.
 • Prepareu-vos per superar les proves de selecció.