Agenda guanyadora

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  • L'agenda és una eina molt útil per anotar els contactes, mantenir un calendari d'activitats, sistematitzar estratègies i valorar i organitzar els resultats del procés de cerca.
  • La salut, les relacions personals, el desenvolupament cultural i les bones rutines també han de formar part de l'agenda per cercar feina.
  • L'agenda ha d'incloure calendari, activitats, recursos i punts clau del procés de cerca.
  • L'agenda ha de ser dinàmica: cal introduir les modificacions necessàries en funció del resultat de les diferents gestions.
  • Utilitzeu l'agenda i veureu com us ajudarà a guanyar.