Redactar un CV

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  • El currículum és l'eina de venda personal de la persona que aspira a superar un procés de selecció.
  • A través del currículum l'empresa decideix quins candidats accedeixen a la fase següent del procés de selecció.
  • Per redactar un currículum cal decidir què s'explica i com s'ordena en funció dels requeriments de l'oferta a què un es presenta.
  • Un currículum ha d'incloure les dades personals, la formació, l'experiència professional, els idiomes i també les competències professionals i transversals relacionades amb el lloc de treball en qüestió.
  • Hi ha cinc maneres diferents d'ordenar la informació d'un currículum. Cal escollir l'una o l'altra en funció de l'oferta: ordre cronològic, per funcions, per projectes, creatiu i europeu.
  • Construïu el currículum tenint en compte les bases següents: adapteu el currículum a cada oferta, trieu amb cura el model d'organització i presentació de la informació, redacteu-lo amb la voluntat que es converteixi en un instrument de màrqueting professional i construïu una base genèrica d'informació que pugueu adaptar a la modalitat de currículum seleccionada.
  • Pel que fa a la redacció, heu de tenir en compte aquests aspectes: no utilitzeu tecnicismes, no feu faltes d'ortografia, utilitzeu frases curtes i verbs actius i descriviu els resultats que heu aconseguit en les vostres feines anteriors. No l'escrigueu a mà, tret que l'oferta ho demani explícitament. Si l'heu d'escriure a mà, la lletra ha de ser clara. No parleu de temes econòmics ni poseu en un compromís a tercers. No feu referència als motius de canvi de feina i no adjunteu documents acreditatius si no els han sol·licitat. Aquests aspectes ja s'abordaran a l'entrevista.
  • Recorreu a un amic o conegut que us pugui ajudar a corregir l'estil.
  • El currículum és una eina clau en el procés de selecció.