Currículum per funcions

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

  • Al currículum per funcions s'expliquen les funcions dutes a terme durant la vida laboral segons el que requereix l'oferta.
  • En el currículum consten les funcions exercides acompanyades de les dades personals i la resta de la informació professional.
  • Aquest model és útil per destacar les funcions passades que tenen relació amb l'oferta i posar de manifest els punts forts.
  • És un format recomanable si l'interessat té una professió o més d'una, en cas de canvi de professió, si vol accedir a la primera feina o si ha estat molt de temps a l'atur.
  • No és adequat quan la funció exposada a l'oferta no es pugui acreditar a través del currículum ni quan s'exigeixin els períodes treballats.