Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació

La Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació, pertanyent al sector públic estatal, té caràcter tripartit. El seu patronat està constituït per l'Administració Pública, representada pel SEPE, i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives. Les finalitats de la Fundació Estatal es detallen a l'article 8 dels seus estatuts:

  • La millora de la formació professional dels recursos humans de les empreses.
  • L'adaptació dels treballadors i de les empreses a l'evolució de la societat basada en el coneixement.
  • La contribució a assegurar la formació al llarg de tota la vida.

La Fundació desenvolupa les funcions previstes en la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i les que figuren al Conveni de col·laboració signat amb el Servei Públic d'Ocupació Estatal, col·laborant amb el SEPE en la gestió de les iniciatives de formació que formen el sistema de formació per a l'ocupació i donant suport a les activitats d'avaluació, seguiment i control, així com la implantació de sistemes telemàtics per al seu desenvolupament i execució:

  • Formació programada per les empreses per als seus treballadors.
  • Oferta formativa de les administracions competents per a treballadors ocupats.
  • Permisos individuals de formació.
  • Projectes de joves menors de 30 anys.
  • Orientació i atenció als usuaris i a les empreses

Documentació